Dzień Dziecka z TPD

7 czerwca 2015

1 czerwca 2015 r. odbyła się VII edycja Dnia Dziecka w Parku „Nemo” zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Patronat nad imprezą objął Pan Zbigniew Podraza, Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza. Spotkanie rozpoczęło się od przywitania dzieci i zaproszonych gości przez członków zarządu TPD – Joannę Prychodko i Artura Zająca oraz Prezes TPD Bożenę Muszyńską. Na uroczystość zaproszono ponad 120 dzieci dotkniętych niepełnosprawnością lub niedostatkiem życiowym. Imprezie towarzyszyły gry i zabawy wodne oraz rozgrywki sportowe w kręgielni, a także gorący poczęstunek. W imprezie uczestniczyli uczniowie ZSS nr 5, ZSS nr 6, Ośrodka dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących oraz SP nr 20 z oddziałami integracyjnymi.

111_4572Wszyscy zostali obdarowani słodyczami ufundowanymi przez Panią Minister Beatę Liberę – Małecką, Prezydenta Miasta Zbigniewa Podrazę, Radną RM – Katarzynę Zagajską, Firmę Johnson Electric Poland Sp. z o.o., TPD oraz przez Państwo Magdalenę i Macieja Ogórkiewiczów. Całość wydarzenia uświetniły występy artystyczne przygotowane specjalnie dla uczestników przez uczennice Gimnazjum nr 4, maluchy z Przedszkola nr 14, wychowanków świetlicy środowiskowej Kolorowy Świat, Radosny Świat oraz uczniów ZSS nr 6 oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 20. Wsparciem i pomocą podczas imprezy służyli wolontariusze szkolnego koła TPD nr 11 z Gimnazjum nr 1 pod opieką pani Marty Kędzior – Rogali.

Impreza została zorganizowana przez Zarząd Oddziału Miejskiego TPD w ramach projektu PFRON przy 111_4450współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej.
Zdjęcia z wydarzenia możesz zobaczyć tutaj

Prezes TPD Bożena Muszyńska składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji VII edycji Dnia Dziecka w Nemo.