Festiwal Ludzi Aktywnych

11 września 2014

SONY DSCW słoneczną sobotę 6 września mieszkańcy Dąbrowy Górniczej mogli zapoznać się w Parku Hallera z działalnością wielu dąbrowskich fundacji i stowarzyszeń. Festiwal Ludzi Aktywnych został zorganizowany przez lokalny magistrat. Byliśmy tam również MY! Po raz szósty! W imprezie uczestniczyli członkowie Zarządu Oddziału: prezes Bożena Muszyńska, Vice Prezes Bartosz Gałęziowski oraz członkowie Zarządu: Joanna Prychodko i Marzena Słaboń.

Uczniowie Gimnazjum nr 1  wraz z opiekunami w ramach działalności Szkolnego Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci promowali działalność Dąbrowskiego Oddziału TPD natomiast wolontariusze z Gimnazjum nr 4 wystąpili na dużej scenie z programem artystycznym.

Wolontariusze w składzie: Dariusz Kędra, Rafał Zgrzywa, Grzegorz Bogdański, Justyna Borowiec, Karolina Chałupko, Agnieszka Krawiec, Ola Wójcik oraz nasze absolwentki Klaudia Szczurek i Patrycja Tometczak prezentowali różnorodne sfery działalności TPD, do których  należą: wykonywanie dzieł plastycznych, w które cieszą się wielkim powodzeniem podczas aukcji kiermaszów oraz zachęcali młodszych mieszkańców naszego miasta do korzystania z wyjazdów letnich i zimowych organizowanych przez TPD.

Nasze stoisko, jak co roku odwiedził gospodarz miasta Pan Prezydent Zbigniew Podraza oraz przedstawiciele Biura Organizacji Pozarządowych. Więcej zdjęć znajdziesz tutaj