Konkurs „Nawzajem”

23 listopada 2015

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Dąbrowie Górniczej bierze udział w konkursie w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Pomysłodawcą udziału jest Gimnazjum nr 4 w Dąbrowie Górniczej.

Tytuł konkursu: „Nawzajem” – polegający na poznaniu sposobu działania lokalnej organizacji pozarządowej (stowarzyszenia, fundacje) i zaprezentowaniu go na fotografiach (maksymalnie pięciu).

Organizator: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 stycznia 2016r.

Wszystkie grupy, które wezmą udział w konkursie oraz wszystkie organizacje trzeciego sektora, które poświęcą swój czas, otrzymają specjalne podziękowanie w formie dyplomu.

Dla organizacji, które pomogą uczniom wziąć udział w konkursie, PAFPIO przygotowuje szkolenie o pozyskiwaniu środków na działalność i zarządzaniu finansami.

Organizacje, które podadzą swój adres e-mail na ulotce, otrzymają pocztą elektroniczną krótką ankietę do wypełnienia. Spośród nadesłanych ankiet PAFPIO wybierze 10 organizacji, które najlepiej zdefiniują swoje potrzeby i przedstawią motywację do udziału w szkoleniu.