Mikołajki 2017

19 grudnia 2017

11 grudnia w Parku wodnym Nemo w Dąbrowie Górniczej gościliśmy Św. Mikołaja. Uroczy przybysz wręczył podarki 140 dzieciom z dąbrowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Mikołajki w Nemo to już tradycyjne spotkanie organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Dąbrowie Górniczej. Św. Mikołaj i jego dzielni pomocnicy obdarowali wszystkich uczestników spotkania słodkimi prezentami.

Główną atrakcją dla dzieci i młodzieży była możliwość spędzenia wspaniałych chwil na basenie oraz podczas rozgrywek w kręgle.  W ramach Mikołajek, oprócz słodkich upominków, każde dziecko otrzymało ciepły posiłek. Wydarzeniu towarzyszyła wspaniała zabawa oraz występy dzieci i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr7  i SP nr 8. Ozdoby i dekoracje wykonali pacjenci Centrum Zdrowia Psychicznego w Sosnowcu.

W spotkaniu uczestniczyli: Poseł Robert Warwas, Radna Katarzyna Zagajska i Radny Edward Bober. Ponadto uroczystość uświetnili: Władysława Smolorz – Przedstawiciel Zarządu Regionalnego TPD w Katowicach, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej – Zdzisława Krygier, Zastępca Naczelnika Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej, a także Małgorzata Wilk, Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty. Podczas Mikołajek gościliśmy również Łukasza Kolbera, Przedstawiciela Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych i przedstawicieli szkół: Dyrektor Violettę Trzcinę oraz Wicedyrektor Danutę Krzystanek-Żak ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, a także Dyrektora Mariana Krupę z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr7.

Szczególne podziękowania za wsparcie finansowe w realizacji wydarzenia kierujemy do Dyrekcji  Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego w Dąbrowie Górniczej oraz Dyrekcji Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Serdeczne podziękowania składamy także na ręce Posłów Beaty Małeckiej-Libery i Roberta Warwasa, a także Radnych: Katarzyny Zagajskiej i Edwarda Bobera – za dodatkowe prezenty w mikołajkowych paczkach. Św. Mikołaj miał również swoich dzielnych pomocników-wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej nr 7.