WSPARCIE WFOŚ

7 lutego 2015


WYJAZD NA FERIE otrzymał dofinansowanie z projektu WFOŚ

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zorganizowanie wyjazdu dzieci w czasie ferii zimowych. TPD zorganizowało wyjazd dla 43 dzieci z województwa śląskiego do Zakopanego – miejscowości czystej ekologicznie. 34 dzieci było dotowanych z WFOŚ.

Podczas tygodniowego turnusu zrealizowano program profilaktyki zdrowotnej oraz edukacji ekologicznej. Ponadto zorganizowano aktywny i czynny wypoczynek, a także wycieczki krajoznawcze i zajęcia sportowe. Dodatkowo, podczas ferii przeprowadzono warsztaty i konkursy o tematyce zdrowotnej i ekologicznej.