Zarząd TPD wybrany!

1 lutego 2015

W piątek 30 stycznia odbyło się walne zgromadzenie zarządu TPD OM Dąbrowa Górnicza. Na spotkaniu pojawili się członkowie zarządu, przedstawiciele kół terenowych oraz przedstawiciele Zarządu Śląskiego Oddziału Regionalnego TPD z prezesem Janem Wiesiołkiem na czele. Po odczytaniu Regulaminu zebrania, powołaniu komisji skrutacyjnej, wygłoszeniu sprawozdania i uwag dotyczących sprawowanych funkcji, nasz oddział uzyskał absolutorium za dotychczasową działalność i zdobył liczne pochwały od Zarządu Śląskiego Oddziału Regionalnego TPD.

Następnie, w głosowaniu ponownie zwyciężyły kandydatury Bożeny Muszyńskiej – jako prezesa TPD oraz Bartosza Gałęziowskiego piastującego funkcję wiceprezesa.