Świetlica „Kolorowy Świat” – działalność zakończona

16 listopada 2011
Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym.
Charles Chaplin

ŚWIETLICA PROFILAKTYCZNO-INTEGRACYJNA Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYM

DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY ZAKOŃCZONA

UWAGA: Poniżej przedstawiamy program realizowany przez TPD w ramach działalności placówki.

Świetlica została stworzona z myślą o dzieciach i młodzieży. Rozwija ich umiejętności, kształtuje postawy i zachowania, ale i oddziałuje na wyobraźnię. Korzystamy z zainteresowań naszych podopiecznych, by w pełni zapewnić im prawidłowy rozwój. Dla nas podstawą jest ciekawość młodych ludzi i tę ciekawość wykorzystujemy na co dzień w swojej pracy z nimi.

Realizacja celów programowych świetlicy odbywała się poprzez różnorodne formy pracy wychowawców i terapeutów z wychowankami i rodzicami. Są to: gry i zabawy integracyjne, zajęcia plastyczne, muzyczne, kulinarne, komputerowe, sportowe, rozmowy i pogadanki grupowe i indywidualne.

Pracownicy aktywnie włączają się w edukację dzieci, pomagając im przyswajać wiedzę uzyskaną w szkole. Poprzez gry i zabawy dydaktyczne rozwijają pamięć, mowę i twórcze myślenie u dzieci. Wychowankowie mają dostęp do pracowni wyposażonej w sprzęt kuchenny, gdzie są prowadzone zajęcia kulinarne, a także dostęp do pracowni komputerowej. Dzieci codziennie otrzymują pełnowartościowe posiłki, biorą aktywny udział w ich przygotowywaniu. Nasi podopieczni raz w tygodniu uczestniczą w zajęciach sportowych. Oprócz tego aktywnie uczestniczą w zajęciach ruchowych na sali gimnastycznej i boisku szkolnym. Oprócz tego dla wychowanków świetlicy są dostępne takie rozrywki jak: gra w kręgle czy seanse kinowe.

Nasi podopieczni czują przynależność do grupy, co z kolei powoduje, że łatwiej nawiązują kontakty z otoczeniem. Należy w tym miejscu podkreślić rolę, jaką w pracy wychowawców i terapeutów stanowi integracja dzieci zdrowych z dziećmi zaburzeniami rozwojowymi, bądź z rodzin dysfunkcyjnych. Rodzice dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach świetlicy, wspierając wychowawców w pracy dydaktycznej. Odbywa się to między innymi poprzez pomoc w zajęciach, dodatkową opiekę podczas pobytu na basenie lub na wycieczkach.

Dzieciom i młodzieży udzielana jest pomoc pedagoga i psychologa.

W ramach świetlicy współpracujemy z Klubem Wolontariusza „Unia Serc” działającym przy Zespole Szkół Technicznych nr 2 w Dąbrowie Górniczej oraz wolontariuszami z Gimnazjum nr 4.

Projekt świetlicy finansowany przy udziale środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.