O Nas

6 listopada 2011
Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.
– Janusz Korczak

KIM JESTEŚMY

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Dąbrowie Górniczej jest organizacją podlegającą Śląskiemu Oddziałowi TPD. Jest stowarzyszeniem działającym na rzecz dzieci i młodzieży. Pomagamy młodym ludziom, udzielając się opiekuńczo, profilaktycznie, ale i wychowawczo. Integrujemy młode środowisko poprzez organizację imprez rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych. Angażujemy dzieci i młodzież w działania zupełnie zwykłe i codzienne, jak i te wymagające z ich strony inicjatywy oraz poświęcenia.

Dla nas każde dziecko jest ważne. Każde dziecko jest nasze.

PO CO JESTEŚMY

Pracujemy na rzecz dzieci i młodzieży z regionu. Pomagamy i wspieramy dzieci z rodzin biednych i dysfunkcyjnych. Angażujemy nie tylko młodych ludzi, ale również „dorosłe” środowiska lokalne. Rozwijamy zainteresowania, ale i wyobraźnię. Włączamy naszych podopiecznych w życie miasta oraz regionu (wycieczki, wyjścia na spektakle, seanse kinowe, przedstawienia itp.).

Jesteśmy ludźmi z pasją.

ORGANIZUJEMY

 • kolonie letnie i zimowe
 • wycieczki okolicznościowe – integrujące podopiecznych, uczniów i młodzież z niepełnosprawnościami, a także ich opiekunów
 • imprezy okolicznościowe (święta, Dzień Dziecka, Mikołajki, występy artystyczne itp.)
 • działalność charytatywną – paczki żywnościowe, zbiórki produktów pierwszej potrzeby, środków czystości
 • akcję 1,5%, z której środki są przeznaczone na: dożywianie, wyjazdy na kolonie, rehabilitację podopiecznych
 • stałe wsparcie osób z niepełnosprawnościami, osób ze szczególnymi potrzebami

PROWADZILIŚMY

świetlicę terapeutyczno – środowiskową „Kolorowy Świat”, a w jej ramach:

 • zajęcia integracyjne
 • zajęcia sportowe
 • zajęcia kulturalne
 • zajęcia kulinarne
 • zajęcia informatyczne
 • zajęcia artystyczne

Nasi podopieczni zawsze mogli liczyć na posiłek w trakcie zajęć.

świetlicę socjoterapeutyczną „Radosny Świat”, a w jej ramach między innymi:

 • zajęcia komputerowe
 • zajęcia językowe
 • zajęcia sportowe
 • zajęcia plastyczne

Projekty były finansowane przy udziale środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.