Konkurs plastyczny z TPD

29 stycznia 2022

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Dąbrowa Górnicza organizuje konkurs plastyczny pn. „Dąbrowa Górnicza Przyszłości”, odbywający się pod patronatem Posła na Sejm RP Roberta Warwasa. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży z klas IV-VIII dąbrowskich szkół podstawowych, w których działają koła TPD. Zadaniem uczestników konkursu będzie wykonanie pracy plastycznej, w formacie A4 lub A3 w dowolnej technice plastycznej (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, itp.) przedstawiającej ich osobistą wizję przyszłej Dąbrowy. Dzięki swoim pracom, dzieci  będą mogły  zaprezentować talent i pomysły. Szczegóły można znaleźć tutaj – Konkurs plastyczny TPD 2022.